English Deutsch Polski
Homepage Homepage Homepage Homepage Homepage Homepage Homepage

logoNasavrky

Celková charakteristika města
Město Nasavrky má celkem 1614 obyvatel ve 574 domech. Mimo to je zde 82 neobydlených domů sloužících převážně k rekreaci jako chalupy a 66 rekreačních chat. Nasavrky leží na severovýchodním úpatí Železných hor v samém středu okresu Chrudim. Obec se nachází na 3 katastrech: Nasavrky (Nasavrky, Nová Ves), Ochoz u Nasavrk (Ochoz, Drahotice, Libáň, Březovec) a Podlíšťany (Podlíšťany, Obořice) o celkové výměře 1256,13 ha. Obec Nasavrky patří do velikostní skupiny podle počtu obyvatel do skupiny 1000 - 1999. V r. 1994 v obci trvale žilo 1458 obyvatel včetně místních částí.
Historie
První zmínka z dostupných pramenů o Nasavrkách je z roku 1318 . Nasavrky bývaly sídlem vladyků Žehartů z Nasavrk. Král Karel IV. daroval Nasavrky svému příteli Janu Očkovi, olomouckému biskupu a v roce 1360 prohlásil Nasavrky za městečko a udělil mu právo týdenního trhu. Během staletí se vystřídalo mnoho majitelů. V roce 1746 přešly Nasavrky do vlastnictví rodu Auerspergů. Až do roku 1848, do zrušení roboty, bylo celé jejich sídlo se všemi kancelářemi v Nasavrkách. Sem se přes 200 let soustřeďovalo vedení veškerých auerspergských statků a dvorů a do roku 1765 bylo i hrdelní právo.Od tohoto roku působil soud pro stíhání zločinců, ale měl i civilní soudní moc a vedení pozemkových knih. 6. července 1849 byl v Nasavrkách ustaven soud a berní úřad. K tomuto okresnímu soudu spadalo 46 obcí. Po druhé světové válce byly Nasavrky novým státoprávním uspořádáním převedeny na MNV Nasavrky.
Demografické údaje
K roku 1830 měly Nasavrky 53 domů a 561 obyvatel.
Libáň: ves poblíže zříceniny hradu Strádova měla v roce 1830 11 domů a 97 obyvatel, mlýn a lesní úřad.
Ochoz: v r. 1830 měla 25 domů a 190 obyvatel.
Březovec: v r. 1830 měl 4 domy a 36 obyvatel.
Drahotice: v r. 1830 měly 13 domů a 114 obyvatel.
Podlíšťany: v r. 1843 měly 27 domů a 204 obyvatel.
Obořice: v r. 1843 měla 8 domů a 63 obyvatel.
Nová Ves: v r. 1843 měla 15 domů a 109 obyvatel.
Spádovost okolních obcí je historickou i současnou skutečností. Od roku 1992 jsou Nasavrky pověřenou obcí pro tyto okolní obce: Bojanov, Horní Bradlo, Libkov, České Lhotice, Krásné, Hodonín, Ctětín a Nasavrky včetně všech místních částí těchto obcí. V čele městského úřadu je uvolněný starosta, státní správu i samosprávu zajišťuje celkem 12 stálých zaměstnanců pod vedením tajemníka. V rámci státní správy zajišťuje městský úřad matriku,stavební úřad a oddělení pro poskytování dávek sociálně potřebným občanům včetně poskytování sociálních služeb. Dále obecní úřad do roku 2006 zajišťoval provoz řízené skládky TDO, která byla dokončena v roce 1994. V rámci výstavby nové skládky byla zajištěna i likvidace staré a nevyhovující skládky, kterou zde provozovaly Technické služby Chrudim. Provoz skládky v současnosti zajišťuje firma AVE CZ Nasavrky a.s. . Městský úřad zřídil vlastní Majetkový odbor, který 5 stálými zaměstnanci zajišťují běžnou údržbu a menší investiční akce městského úřadu. Město Nasavrky vlastní 120 ha lesa, kde veškerou činnosti zajišťuje 5 pracovníků.
Místní části obce:
Nasavrky jsou sídlem obecního úřadu, který je umístěn v nově upravené budově v historické části náměstí vedle kostela a zámku. Budova byla původně úřednickou budovou bývalého Nasavrckého panství. V Nasavrkách trvale bydlí 1143 obyvatel v 350 rodinných domcích a ve 12 bytových domech. Je zde 27 neobydlených domů, některé jsou užívané převážně k rekreaci, několik domů je zcela opuštěných. Na nasavrckém katastru je postaveno celkem 25 rekreačních chat.
Z historických budov se dochoval zámek, který je v současné době kompletně zrekonstruován. V přízemí zámku sídlí Informační centrum a je zde obřadní síň, v prvním podlaží jsou výstavní prostory Keltské expozice, ve druhém podlaží jsou prostory pro pořádání výstav, koncertů a jiných společenských akcí. Výškovou domintou je kostel sv. Jiljí/původně postaven v gotickém slohu koncem 13. století a 2x v historii vyhořel/. Nasavrky mají vlastní hřbitov, kam se pohřbívají zesnulí ze širokého spádového území. Ojedinělou státní rezervací je zde téměř 2 ha sad jedlých kaštanů, založený v roce 1774.
Zaměstnanost v Nasavrkách zajišťují tyto podniky:
AKSANA a.s. - dílna na výrobu čepic - zaměstnává asi 20 lidí
V bývalém pivovaru, kde se do r. 1951 vařilo pivo, sídlí Majetkový odbor města,vedení AVE CZ Nasavrky a několik dalších firem a provozoven.
Lesy České republiky - zajišťují správu nad lesy v širším regionu cca 10 lidí.
Drobné obchody a řemesla - zaměstnávají cca 70 lidí.
Truhlářská dílna ZD - zde pracuje 8 lidí.
Pracovní příležitosti nabízí též Zemědělské družstvo Horní Bradlo v hlavní zemědělské výrobě. Obhospodařuje převážnou část pozemků nasavrckého katastru.
Občané v produktivním věku jsou převážně zaměstnáni mimo své bydliště. Nejvíce z nich dojíždí do Chrudimi /15km/, Slatiňan, Hlinska /14 km/. Nasavrky leží na trasách dálkových a linkových autobusů a proto mají občané poměrně dobré spojení do zaměstnání.
Obchodní síť zajišťuje několik soukromých obchodů a nákupní středisko JEDNOTY, ve kterém je umístěna prodejna potravin a část je pronajata soukromé společnosti AUTOSPOL, která zajišťuje prodej náhradních dílů na nákladní automobily. Dále jsou zde v provozu dvě restaurace, kadeřnictví, krejčovství a další soukromé provozovny pro zajišťování různých služeb občanům.
Nasavrky jsou napojeny na kvalitní pitnou vodu. Po celých Nasavrkách je v současné době již nevyhovující rozvod kanalizace a jeho rekonstrukce je nejdůležitějším úkolem, který musí představitelé obce v nejbližší době vyřešit. V roce 1995 byla dokončena plošná plynofikace obce a některých jejich místních částí. Vzhledem k tomu, že v Nasavrkách byla provedena přestavba na ekologický systém vytápění většinou ve všech objektech, došlo k výraznému zlepšení ovzduší. Od r. 1992 se v Nasavrkách postupně buduje nová základní technická vybavenost v lokalitě "Nad náměstím" pro cca 20 rodinných domů. V r. 1995 se podařilo vystavět v této lokalitě dům s malometrážními byty pro sociálně slabší občany.
Vzhledem k dobré poloze Nasavrk blízko známých rekreačních středisek Horní Bradlo, Seč a Křižanovice jsou předpoklady, a v návrhu územního plánu jsou vytypované plochy pro rozšíření rekreace i v Nasavrkách. K vybavenosti Nasavrk přispívá také služby poskytované Českou spořitelnou a Českou poštou. Kulturní vyžití do nedávné doby zajišťovalo kino, ale pro malou návštěvnost jeho provoz skončil. Každoročně se v Nasavrkách pořádá výstava obrazů Nasavrcká paleta s významem přesahujícím rámec regionu.
V Nasavrkách je nově postavená mateřská a základní škola . Obě navštěvují děti z širokého okolí. V r.1995 došlo na základní škole po jedenáctiletém užívání k havárii, kdy v době vyučování se uvolnil jeden atikový panel a spadl na školní zahradu.Odstranění havarijního stavu si vyžádalo z rozpočtu obce vysokou finanční částku. Střední odborné učiliště zemědělské má 40-ti letou včelařskou tradici. Je jediné v ČR pro obor včelař - ovocnář. Dále je zde možno získat výuční list v oboru "truhlář pro stavební dřevěné konstrukce", obor "provoz služeb" a obor "zahradník - zahradnice". Dále učiliště zajišťuje nástavbové dvouleté studium s maturitou pro obor "podnikání v oboru". V současné době navštěvuje SOUZ cca 100 učňů.
Zdravotnické služby zabezpečuje místní zdravotní středisko s obvodním, ženským, zubním a dětským lékařem. Pro široké okolí lékárenskou službu zajišťuje soukromá lékárna. V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce objektu Obce Nasavrky na dům s pečovatelskou službou, kde je v současné době ubytováno 35 občanů, kteří jsou odkázáni na pomoc jiných.
V Nasavrkách dosud pracuje několik zájmový spolků /SDH,zahrádkáři, TJ SOKOL, fotbalový klub, JUNÁK, myslivecká sdružení, nasavrcká beseda, včelaři, keltské sdružení BOII, atp./

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Nasavrky
Mgr. Milan Chvojka, starosta města
Nasavrky
537 25 Nasavrky
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 469 669 317

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

 • Severní šířka: 49° 50´ 42.00¨
 • Východní délka: 15° 48´ 15.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 500.00 m

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Milan Chvojka (Obecní úřad Nasavrky) 127, 01.12.2008 v 17:29 hodin

Fulltext
Webová kamera Seč
klikni pro velký snímekWebová kamera České Lhotice
klikni pro velký snímek

aktuality z kraje
 • Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí 2018 ...
 • Program Festivalu chutí, vůní a řemesel 2018
 • Červenec v Železnohorském regionu
 • O víkendu na Medobraní u Perníkové chaloupky
 • NIDV Pardubice: Strategické řízení a plánování ve ...
 • Vědecko-technický jarmark
 • Muzeum autíček v Rokytně zahájilo sezónu
 • SPOLUPRÁCE ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU A UNIVERZITY PA ...
 • MAS RKH: Vyhlášení výzvy MAS č. 2 z PRV
 • OSLAVY 620 let obce KOSTĚNICE a 3. ročník „H ...