Centrum Železných hor

Historie obce Kostelec u Heřmanova Městce

První písemná zpráva o Kostelci u Heřmanova Městce je z roku 1257 v predikátu Ulrycha z Kostelce na zakládací listině Uherského Hradiště. Dominantou Kostelce je kostelík, který stojí na chlumu obehnaném dnes již zbytky valů. Je to zbytek lidové pevnosti. Celý areál byl obehnán hradbami a příkopy. Název pro opevnění tohoto typu byl kostelec (castellum) a odtud i název vesnice. Kostelec znamenal v počátcích křesťanství v našich zemích malý kamenný a opevněný kostel. Počátkem 14. století zde setrvával Heřman z Kostelce. Od konce 14. století má Kostelec stejné majitele jako Heřmanův Městec. Do roku 1430 vlastnil Městecké panství Jan Městecký a dědicem se stává jeho syn Jan Krušina. Po rodě Krušinů přechází panství do rukou Buriána a Zikmunda Andělových z Ronova, kteří město s přilehlými obcemi koupili. V letech 1591 - 1661 byl majitelem panství rod Žerotínů. Nejsmutnější časy městského panství nastaly po třicetileté válce, jejíž útrapy zasáhly Heřmanův Městec a okolí v plné míře. Lidé utíkají do lesů a opouštějí obec. V roce 1610 kupuje v Kostelci vrchnost Kroupův mlýn od mlynáře Mikuláše a přestavuje jej na hutní pec. V letech 1661 - 1797 bylo panství v držení rodu Šporků, následně Filipa Antonína Karla, který v roce 1828 prodal panství ve veřejné dražbě knížeti Rudolfu Kinskému, který byl majitelem až do znárodnění v roce 1945.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 11:55 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region