Centrum Železných hor

Hodonín

První písemné památky jsou dochovány z r.1329 v písemnostech kláštera Vilimovského, který vlastnili páni z Lichtenberga. Koncem 14. století náležel Hodonín k oujezdu Bojanovskému. Po dobu husitských válek od r.1421 do r.1436 nebylo v kraji žádné vrchnosti. V r.1436 ale zapsal císař Zikmund bývalé panství Bojanovské i hrad Oheb Janu Hertviku z Rušínova, který byl pánem na Lichnici a Heřmanově Městci. V r. 1454 postoupil Hertvik Oheb Buriánu Trčkovi z Lipé a ten v r. 1489 Mikuláši Trčkovi z Lipé. V roce 1555 držel panství Václav Robmhap ze Suché. Ten panství zpustošil a prodal roku 1596 bratrům Zárubovým z Hustířan. Poslední český majitel Karel Záruba v r. 1628 panství prodal Františku de Couriers, který již vlastnil panství Nasavrcké. V roce 1701 po smrti F. Courierse převzal panství František Josef ze Schonfieldu. V roce 1747 se jeho dcera provdala za knižete Jana Adama Auersperka a ten scelil panství Nasavrcké, Sečské Žlebské. Pod Nasavrcké panství spadal Hodonín až do I. svět. války. R. 1839 v důsledku nového katastru byl Hodonín přičleněn k obci Libkov. V r. 1920 se Hodonín osamostatnil. V r. 1964 byl opět sloučen s Českými Lhoticemi a po r. 1990 se Hodonín stal znovu samostatnou obcí. Místní jmého Hodonín vzniklo z osobního jména Hodoně (Hodona, Godona) příponou -ín.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Hodonín
Miroslav Blažek
Hodonín 33
537 25 Nasavrky
Česko (CZ)
tel: (+420) 469 677 459

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 28.11.2007 v 17:33 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region