Trasy z převážné části procházejí územím CHKO Železné hory a Žďárské vrchy. Prosíme proto všechny návštěvníky, aby přistupovali ke svému okolí se zvýšenou pozorností a opatrností. Děkujeme za přírodu.

Cyklostezka 4112

Horní Bradlo - Trpišov
dále pokračuje do Chrudimi (předpoklad je až do Pardubic)
0,0 km Horní Bradlo - křižovatka s již vyznačenou hlavní trasou č.1 z Prahy do Brna
0,3 km Horní Bradlo - křižovatka Seč u domu č.p.62
1,1 km Horní Bradlo - křižovatka Trh. Kamenice křížení s trasou 4115
3,1 km Javorné
4,8 km Krásné - veřejná tel. stanice dům č.p.7
7,6 km Libkov - hospoda
9,0 km Mezisvětí - křiž. Seč
9,4 km Mezisvětí - u mostu
10,9 km Křižanovice - křiž. Liboměřice u obecního úřadu
11,6 km Křižanovice - křiž. Nasavrky
13,3 km Licibořice
14,2 km Šiškovice - autobusová čekárna
16,9 km Trpišov - křížení s trasou 4116
Zde opouští mikroregion a dále pokračuje až do Chrudimi

Cyklostezka 4113

Trhová Kamenice - Krupín křižovatka
pokračuje do Slatiňan
0,0 km Trhová Kamenice - křižovatka Hlinsko odbočuje z již vyznačené hlavní trasy č.1 z Prahy do Brna
1,7 km Petrkov - křižovatka
2,3 km Petrkov I - křižovatka
2,7 km lesní rozcestí
4,1 km Srnský les - rozcestí křížení s trasou 4115
5,4 km Vranov - dům č.p.39
6,5 km Ctětínek
7,1 km Ctětín - zastávka BUS
7,2 km Ctětín - křižovatka Strkov
7,9 km Bratroňov - křižovatka
8,3 km Paseky - křižovatka
9,2 km Krupín - křížení s trasou 4114
Dále trasa pokračuje do mikroregionu Ležáky

Cyklostezka 4114

Seč - Krupín křižovatka
dále do Žďárce u Skutče
0,0 km Seč - kostel trasa odbočuje z již vyznačené hlavní trasy č.1 z Prahy do Brna
0,3 km Seč - hotel
0,6 km Seč - restaurace Veselka
1,6 km Seč - autokemp
3,7 km Ústupky I - křižovatka
4,0 km Ústupky II - křižovatka
5,2 km Proseč
8,1 km Padrťský mlýn
9,9 km Bezděkov - křižovatka Prosíčka
10,9 km Bojanov - křižovatka Kovářov
11,7 km křiž. Nové Lhotice
13,1 km křiž. Samařov
13,7 km křiž. Krásné
14,4 km Mezisvětí - křižovatka Libkov kříž. s trasou 4112
14,7 km Mezisvětí - u mostu kříž. s trasou 4112
16,7 km křiž. Vedralka
17,5 km České Lhotice - křižovatka Hodonín
18,7 km Hradiště
20,7 km Nasavrky - křižovatka Hradiště
20,9 km Nasavrky - náměstí
21,1 km Nasavrky - kaštanka
21,5 km Nasavrky - rybníček
22,1 km Nasavrky - hřiště
23,9 km Bratroňov - křižovatka
25,1 km Krupín - křížení s trasou 4113

Cyklostezka 4115

Horní Bradlo - Srnský les
pokračuje do mikroregionu Ležáky do Ležák
0,0 km Horní Bradlo - křižovatka Chloumek křížení s trasou 4112
0,8 km Horní Bradlo - křižovatka Trh. Kamenice křížení s trasou 4112
2,1 km Travná
3,1 km křiž. Kameničky - neudržovaná silnice
3,7 km Kameničky - křiž. Nasavrky
3,8 km Kameničky
3,9 km Kameničky - křiž. Rohozná
5,9 km Rohozná - hospoda
6,3 km Rohozná - rozcestí Vranov
7,6 km Rohozná - rozcestí v lese nad rybníkem
8,2 km rozc. Srnský les - křížení s trasou 4113
Pokračování do Ležáků

Cyklostezka 4118

Trpišov - Zaječice
pokračuje do Zaječic na nádraží ČD
0,0 km Trpišov - návesm, křižovatka s trasou 4112
0,1 km Trpišov - křižovatka Práčov
2,1 km Práčov - čekárna
3,0 km Svídnice - bývalá škola
3,9 km Výsonín - restaurace Skalka
4,1 km Výsonín - náves
4,5 km Výsonín - rozcestí Radochlín
5,5 km Lukavice - u školy