Centrum Železných hor

Obří hrad u Popelné [ Hrad nebo zřícenina hradu ]

Hradiště 7 km JV od Kašperských Hor a 5 km od Stach v romantickém krajinném prostředí s tzv. kamennými moři nad údolím říčky Losenice. Svou nadm. Výškou 980-1010 m nejvýše položený pravěký objekt svého druhu v Čechách. Hradiště mohlo vzniknout jako keltská pevnost v době asi 600-200 let před Kristem patrně v souvislosti s keltským zájmem o zlato. Připouští se rovněž kultovní význam objektu. Hradiště o rozměrech zhruba 320 x 80 m vymezují poměrně dobře dochované mohutné kamenné valy.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 13.11.2005 v 13:22 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region