Centrum Železných hor

Děkanský kostel sv. Bartoloměje [ Kostel nebo katedrála ]

Děkanský kostel sv. Bartoloměje
Děkanský kostel sv. Bartoloměje je největší a nejvýznamnější církevní stavbou v naší farnosti. Postavený volně na východní straně velkého náměstí. Svým portálem tvoří dominantu celého prostoru a svou 42 m vysokou věží je viditelný z dalekého okolí.

Kostel je orientován - hlavní oltář na východní straně, jednolodní stavba 43,45 m dlouhá a 13,82 m široká.

Dnešní pozdně barokní architektura byla vystavěna mezi lety 1756 - 61 podle projektu místního stavitele Františka Tomáše Jedličky (1733 - 1800), syna kolínského stavitele Josefa Jedličky. Stavitel navázal na pozdní dílo K. I. Diezenhofera a jeho následovníka A. Luragha. Projevuje se u něho i vliv rakouské pozdně barokní architektury.

Heřmanoměstecká stavba kostela sv. Bartoloměje představuje jeden z nejkrásnějších příkladů jasné slohové vyhraněnosti, stylově jednotné výzdoby. Jde o památku vysoko přesahující rámec lokální architektury východočeské.

Kaple pod věží je nově upravena, avšak má původní zachovalou valenou klenbu. Stylově jednotná architektura a výzdoba a vybavení kostela sv. Bartoloměje dovoluje hodnotit dílo jako mimořádně zdařilou komplexní realizaci samotného sklonku baroka u nás.
Děkanský kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Bartolomeje a fara

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 20.10.2021 v 15:27 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region