CENTRE OF THE IRON MOUNTAINS[Open-air museum]

Region NUTS 2: Střední Morava

Number of notations: 2member of
Železnohorský
region
logo: MAS Železnohorský region