Centrum Železných hor

Granty na podporu akcí pro veřejnost

Obce mikroregionu dlouhodobě podporují komunitní život občanů. Od roku 2011 realizují vlastní grantový program na podporu pořádání akcí pro veřejnost. Smyslem centrální organizace grantů je podpořit aktivitu občanů, aby nespoléhali na aktivitu představitelů obcí, ale aby sami byli aktivní a vytvářeli akce pro sebe a své spoluobčany. Grantový systém propojuje aktivity v obcích, organizátoři se respektují při stanovování termínů a společně tvoří pestrou nabídku akcí po celý rok.

Žadatelem může být nezisková organizace či fyzická osoba, která realizuje akci určenou pro širokou veřejnost na území mikroregionu.
Grant je určen na nájem a pronájem prostor a zařízení a další související věci spojené s pořádáním akce.
Žádost o grant se zpravidla podává do 28. 2. daného roku na akci v daném roce.
Žadatel musí splnit dané podmínky, o akci informovat veřejnost a z akce pořídit fotografie, které jsou využívané pro celkovou propagaci mikroregionu.

člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region