Centrum Železných hor

Přehrada Bedřichov [ Vodní plocha ]

Přehrada Bedřichov

Údolní přehrada Bedřichov na Černé Nise je nejvýše položenou přehradou v Čechách. Byla postavena v letech 1903-1905. Základní technická data: výška hráze 23 m, délka 342 m, hloubka přibližně 14 m a může zachytit až 2 miliony m3 vody.

Přehrada je provozována závodem 43 v Jablonci nad Nisou, Želivského 5. Účelem vodního díla je zadržení vody v nádrži k částečné ochraně území pod nádrží před povodněmi, k zlepšování průtoků v níže ležícím úseku řeky a k energetickému využití vody ve špičkové vodní elektrárně Rudolfov I.

Přehradní hráz v Bedřichově byla vystavěna v letech 1902 - 1905 firmou Aeckermann z Klagenfurtu podle projektu zpracovanného profesorem Dr. Otto Intze z Cách. Investorem stavby bylo Vodní družstvo pro ochranné a regulační stavby na Černé Nise v Liberci . Celkový náklad činil 1 778 tisíc rakouských korun. V letech 1924 - 1927 byla vybudována energetická část vodního díla, včetně vyrovnánací nádrže v Rudolfově.

Popis vodního díla:
Celé vodní díla sestává z tížné hráze, krytého beztlakového přivaděče, vodního zámku, tlakového přivaděče, špičkové vodní elektrárny v Rudolfově včetně vyrovnávací nádrže a průběžné vodní elektrárny.

Tížná oblouková hráz je vyzděna z lomového kamene na cementotrasovou maltu. Použité kamenivo bylo získáno z místních zdrojů. Návodní líc byl opatřen omítkou a dvojitým izolačním nátěrem siderostenu. Pro převedení velkých vod slouží nehrazený korunový přeliv o dvou polích a max. kapacitě 27 m3/s situovaný u levého zavázání hráze, jehož koryto tvoří kaskáda o dvanácti stupních.

Pro vypouštění vody z nádrže slouží dvě spodní výpusti z potrubí o průměru 600 mm (max. celková kapacita 5,73 m3/s), které jsou opatřeny z návodní strany tabulovým uzávěrem s ručním ovládáním a ze vzdušní strany klapkovými uzávěry ovládanými dálkově z domu hrázného nebo místně z manipulačních domků pod hrází. Na odbočce z pravé základové výpusti je umístěna Francisova turbina o max. výkonu 20 W a hltnosti 100 až 270 l/s.

Technické parametry hráze:
délka hráze v koruně: 340 m
poloměr křivost hráze: 300 m
objem hrázového tělěsa: 42 000 m3
šířka hráze v koruně: 4,5 m
šířka v patě hráze: 16,0 m
výška hráze nad terénem: 15,1 m
sklon návodního líce: 7 : 1
sklon předsypu: 1 : 2

Rozdělění prostoru nádrže:
objem stálého nadržení: 39,6 tis. m3
objem ovladatelný: 1980,8 tis. m3
objem neovladatelný: 122,5 tis. m3
celkový objem: 2103,3 tis. m3


Stav: v provozu

Literatura:
(Převzato z informačních tabulí na místě)

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.opevneni.cz

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 01.10.2021 v 18:35 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region