Centrum Železných hor

Památník - Rodný dům Adalberta Stiftera [ Pomník či památník ]

Památník Adalberta Stiftera je umístěn v rodném domě spisovatele. Objekt lze charakterizovat jako maloměstský přízemní (chalupu) s navazujícím hospodářským dvorem. Jeho existence je archivně doložena již na začátku 17. století.
Stavební dispozice domku se zřejmě v průběhu let nezměnila. Na tvářnosti celého objektu však zanechal negativní dopad požár v roce 1934. Domek byl sice záhy opraven do původní podoby, ale vyhořelá hospodářská stavení ve dvoře (stodola s přístavky) již nebyla obnovena. Dvůr tak zůstal na dlouhá léta otevřený a ke změně došlo až při stavebních úpravách v letech 1995 - 96, kdy byl prostor opět uzavřen obvodovými zdmi a získal podobu atria. Domek je zapsán do seznamu státem chráněných památkových objektů.

Dům patřil až do roku 1904 příslušníkům Stifterovy rodiny. Od listopadu 1910 je domek vlastnictvím obce Horní Planá. V první polovině 20. století zde byla umístěna obecní knihovna a byt knihovnice. Po roce 1945 byl domek využit pro bydlení. Ve druhé polovině 50. let 20. století se podařilo prosadit myšlenku na zřízení Památníku Adalberta Stiftera.
Domek byl uvolněn a byly provedeny nutné opravy a úpravy. První expozici připravil Dr. Hugo Rokyta jako zástupce Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a Jan Huleš, tehdejší ředitel českokrumlovského muzea.

Památník Adalberta Stiftera byl slavnostně otevřen v den 155. Stifterových narozenin, dne 23.října 1960.
V průběhu dalších let byla expozice několikrát pozměněna, naposledy v roce 1993.

V SOUČASNÉ DOBĚ JE OBJEKT VYUŽÍVÁN TAKTO:
- přízemní část (předsíň s chodbou, tři místnosti, komora) je využita pro stálou memoriální expozici
"Adalbert Stifter a rodný kraj"
- půdní prostory (dvě vestavěné výstavní místnosti) jsou užívány pro sezónní výstavy
- bývalé hospodářské objekty ve dvoře (dvě rekonstruované místnosti) jsou k dispozici pro krátkodobé výstavy
- atrium umožňuje instalaci sezónních výstav i konání kulturních akcí

STÁLÁ MEMORIÁLNÍ EXPOZICE "Adalbert Stifter a rodný kraj" přibližuje osobnost Adalberta Stiftera a jeho vztah k rodnému místu a Šumavě chronologicky ve dvou rovinách - biografické a tvůrčí.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Památník - Rodný dům Adalberta Stiftera
Palackého 21
382 26 Horní Planá
Česko (CZ)
tel: (+420) 380 738 473

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.horniplana.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.08.2004 v 12:18 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region