Centrum Železných hor

Kostel sv. Jakuba [ Kostel nebo katedrála ]

Kostel sv. Jakuba je nejvýznamnější památkou Lhenic.
Nejstarší zprávy o svatyni pocházejí již ze 14. století.
Je zajímavé, že nebyl zasvěcen paně Marii, jejíž kult cisterciáci šířili, ale sv. Jakubu.
Kostely, které byly zasvěceny tomuto světci, byly stavěny v místech se silným obchodem. S
vatý Jakub býval patronem poutníků a obchodníků.
Kostel má raně gotický původ.
V roce 1560 utrpěl kostel i s věží bleskem velké škody a byl poprvé stavebně upravován. Postupem doby přestal vyhovovat zvýšenému počtu farníků a muselo být proto přistoupeno k jeho rožšíření. Došlo k němu ve třicátých letech 18. století kdy byl chrám barokně přestavěn. Byla prodloužena loď a presbytář byl sklenut lunetovou valenou klenbou.
V roce 1783 byla zvýšena kostelní věž a opatřena novým jehlancovým krovem. Další opravy kostela byly provedeny v roce 1833, kdy byly z kostelní věže a střechy sneseny prejzy a nahrazeny trvanlivějšími taškami.
Věž byla opatřena plechem.
V roce 1904 došlo k větším stavebním úpravám, byl prodloužen presbytář a byla postavena nová sakristie s oratoří.
Vybavení kostela je barokní z poloviny 18. století, nejstarší památkou je kalich z roku 1530.
Originální tvar má křtitelnice, jejíž mušlovitou nádobu nese andílek, je z 18. století.
Pod presbytářem je klenutá hrobka s rakví faráře Karla Dicenta, kněze Zlatokorunského kláštera a v lodi je pochována 5 farárů, jejichž jména neznáme.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lhenice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 12.08.2004 v 12:04 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region