Centrum Železných hor

Hřbitov u sv. Jana Křitele [ Hřbitov ]

Nad městečkem u lesa nalezneme také hřbitov u sv. Jana Křitele, který tvoří spolu s křížovou cestou zajímavou krajinnou pozoruhodnost.
V roce 1732 byla pořízena nad městečkem socha světce Jana Nepomuckého, jež za několik let dostala i úkryt ve zbudované kapli, kolem níž se od roku 1787 začalo pohřbívat, z důvodů předpisu o pohřbívání mimo lidská sídliště.

Hřbitov má dva vchody.

Jeho dominanty jsou: již vzpomínaná kaple sv. Jana Nepomuckého, hrobka rodiny Špeltů - Vondrášků, hrobka rodiny Gregorových, velký kříž v samém středu hřbitova a nevzhledná márnice kde se dříve pohřbívali sebevrazi a nekřtěnci.

Náchází se tu 700 hrobů.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lhenice.cz

Typ záznamu: Hřbitov
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 12.08.2004 v 12:09 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region