Centrum Železných hor

Kostel sv. Jakuba Většího [ Kostel nebo katedrála ]

Jeden z nejvýznamnějších pozdněgotických kostelů v jižních Čechách byl založen již ve 14. století a zasvěcen sv. Jakubu - patronu poutníků a kupců. Gotická dostavba trojlodního chrámu skončila v roce 1513.

Svou nynější podobu získala tato dominanta města v 19. století, kdy požárem zničená věž byla přestavěna do podoby minaretu.

Klenba kostela je síťová, na vítězném oblouku je vymalován znak města společně s erbem rožmberským, bádenským a brunšvickým (znaky první a třetí manželky Viléma z Rožmberka). Datace značí prováděné rekonstrukce kostela.

Hlavní oltář je barokní, v roce 1653 byl zhotoven kašperskohorským řezbářem Janem Webrem.

Umělecky cenný je kamenný sanktuář z roku 1508, umístěný na levé straně při zdi.

Z pravé lodi vejdeme do kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna, prachatického rodáka. Z původní kaple sv. Barbory byla zřízena v roce 1992, vysvěcena pak v roce 1993.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.prachatice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 17.06.2005 v 12:40 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region