Centrum Železných hor

Přehrady Vír I a II [ Vodní plocha ]

Vírská údolní nádrž přehradila svojí mohutnou hrází tok řeky Svratky v jednom z nejužších míst údolí, a obě její krajní stěny jsou pevně ukotveny ve skalních stěnách. Se stavbou se započalo roku 1947 a roku 1958 byla uvedena do plného chodu. Vystavěním její 71 metrů vysoké hráze vzniklo jezero o maximální rozloze 223, 5 ha, a bohužel ve svých vodách skrylo také několik vesnic. Například Chudobín u Dalečína nebo část Korouhvice.

Pitnou vodou je díky této stavbě zásobováno Novoměstsko, Bystřicko a část Žďárska, v poslední době i Brno. Bohužel díky tomu je tato krásná lokalita nepřístupná rekreaci i rybolovu a pro její okolí platí vyhláška I. pásma hygienické ochrany. Nicméně po levém břehu byla vybudována asfaltová cesta, která, když Bůh dá a Povodí Moravy svolí, poslouží jako cyklistická stezka do Dalečína (10-12 km).

K přehradě také patří malá hydroelektrárna se dvěma turbínami a stanice pro úpravu tzv. "surové vody" na vodu pitnou. Průměrná výroba pitné vody se pohybuje kolem 50-60 litrů za sekundu, maximální dosahuje až k 200 litrů za sekundu. Vodárenský areál je tudíž při normálním denním provozu schopen dodat přes 5000 metrů krychlových pitné vody.

Na jižním konci obce byla také roku 1954 postavena přehradní nádrž Vír II, která zachycuje kolísání vodní hladiny při plném provozu hlavní hyrdroelektrárny. Sama má svoji menší hydroelektrárnu, umístěnou na protější straně kopce a spojenou potrubím s hlavním tokem.

Údaje pro Vír I.:

Výška hráze: 71 m
Šířka paty hráze: 55 m
Šířka v koruně hráze: 9 m
Délka hráze: 300 m
Maximální výška hladiny: 67,6 m
Maximální zatopená plocha: 223,5 ha
Maximální objem: 56 000 000 metrů krychlových vody
Nadmořská výška paty hráze: 400 m. n. m

Údaje pro Vír II.:

Maximální výška hladiny: 7 m
Maximální plocha jezera: 12,3 ha
Maximální objem: 290 000 metrů krychlových vody

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://vir.wz.cz

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 20.09.2021 v 22:36 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region