Centrum Železných hor

Kostel sv. Mikuláše [ Kostel nebo katedrála ]

Spolu s kaplí sv. Anny se nachází uprostřed hřbitova v prostředí malebné krajiny, asi 1,5 km západně od středu Kašperských Hor.
Kostel má úzkou spojitost s hornickou minulostí a je jedním z nejstarších center osídlení kraje.Podle tradice chrám vystavěli a využívali horníci místních zlatých dolů. Je to gotická trojlodní bazilika z období před rokem 1330 s dlouhým pětiboce zakončeným presbytářem a s hranolovou věží na severní straně. Dochovaly se tu původní klenby na kamenných žebrech, kamenné portály, gotické sedile s konzolou v podobě fantastické sovy, náhrobník s nápisem z roku 1347 a d. Interiér zdobí významné gotické nástěnné malby, často s vyobrazením místních donátorů jako votivní obraz z roku 1330, Ukřižování, 10.000 mučedníků a d. Kostel upravován v 17.a 18. století. V lodi je zcela jedinečný dřevěný strop s malbou květinových ornamentů se znakem města - dílo malíře a purkmistra Kašperských Hor Viktorina Antonína Groffa.

S ohledem na originalitu prostředí i jedinečnou akustiku se v kostele v létě pořádají koncerty duchovní hudby při svíčkách.Památka se opravuje z prostředků MK ČR a církve.

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 02.10.2021 v 22:17 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region