Centrum Železných hor

Část městských hradeb - Klatovy [ Hradby nebo ohradní zeď ]

Původně raně gotické opevnění, zdokonalené v 15. století mělo dvojitý pás hradeb s příkopem, baštamia věžemi.
Do dnešního dne se zachovaly obnovené zbytky hradeb roztroušené po městě.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 25.03.2005 v 11:42 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region