Centrum Železných hor

Národní přírodní rezervace Čertova stěna [ Národní přírodní rezervace ]

Kamenné moře, tvořené obrovskými žulovými kvádry pod příkrou sklaní stěnou.
Balvany spadlé do řečiště Vltavy jsou silně ohlazeny proudící vodou a v místech silné eroze vznikají obří hrnce.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.04.2005 v 10:44 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region