Centrum Železných hor

Kostel sv. Jana Křtitele [ Kostel nebo katedrála ]

Původně románská rotunda z doby kolem roku 1200. Ve 14. století byl kostel farní. Jádro kostela tvoří kamenná rotunda s východně protáhlou apsidou, v níž je zachováno románské okénko. Opraven a zbarokizován byl v roce 1778. Tento rok připomíná kamenný kříž postavený před kostelem. Pravděpodobně v té době byla přistavěna věž se zaobleným nárožím a přikryta špičatou mansardovou střechou, předsíň a sakristie. Vnitřní zařízení je prosté, malovaný iluzivní rokokový oltář Křtu v Jordáně, kazatelna s reliéfy Evangelistů z první polovině 19. století.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 24.10.2005 v 14:58 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region