Centrum Železných hor

Kostel sv. Jana Křtitele [ Kostel nebo katedrála ]

Kostel stojí na východním úpatí kopce. Kostel je původně gotický (loď s půlkruhovými okénky na jižní straně), kolem roku 1300 byl raně goticky přestavěn, okolo roku 1500 byl sklenut křížovou klenbou. Barokní úpravy byly provedeny v 18. století. V 70. letech 20. století byl kostel upraven do dnešní podoby. Cenností je gotická socha Madony z poloviny 15. století a oltářní obraz od J. Schmidta z roku 1878. V blízkosti farní budovy stál ještě v polovině 17. století residenční dvůr Elišky z Rýzmberka. Východně od vesnice se nachází barokní kaplička sv. Anny se studánkou a při silnici do Jetenovic krásná boží muka.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 24.10.2005 v 15:38 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region