Centrum Železných hor

Kostel sv. Mořice v Mouřenci u Annína [ Kostel nebo katedrála ]

Kostel se nachází na vršku v ohybu řeky Otavy u obce Annín, která je proslavena svou dodnes fungující sklárnou.
Kostel sloužil jako farní pro osady v okolí. Vznik původní svatyně je spojován s rýžováním zlata, stezkou z Podunají a působením poustevníka Vintíře (+1045).
Kostel sv. Mořice je pozdně románská jednolodní stavba s dvoupatrovou věží nad chórem a apsidou z doby kolem 1230. V jižní stěně lodi se zachoval románský portál s archivoltou vykrojenou obloučky. V roce 1993 v kostele objeveny a následně restaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. století.

Freska Posledního soudu (cca 1310 - 1320) zahrnuje ikonograficky cenné výjevy Krista s apoštoly, Setkání tří živých s třemi mrtvými, scénu Psychostasis - Vážení duší a d.
Na severní straně hřbitova se nachází barokní kostnice z 18. století.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 10.11.2005 v 12:50 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region