Centrum Železných hor

Kostel Panny Marie Bolestné [ Kostel nebo katedrála ]

Dominantou Hamrů je kostel Bolestné Panny Marie, který vznikl přestavbou původní kaple z roku 1773. Obci se počátkem devadesátých let díky peněžním darům německých starousedlíků podařilo zrekonstruovat tento krásný kostel, který byl před pádem železné opony v podstatě na odpis.
Kostel Panny Marie Bolestné
Nově vybudované dílo Cesta Panny Marie Bolestné nalezneme podél pěší stezky s 85 schody vedoucími ke kostelu v Hamrech. Do osmi původních žulových kamenů, z bývalé křížové cesty, byly osazeny keramické plastiky vyjadřující sedm bolestí Panny Marie. Další čtyři plastiky jako volné pokračování díla od klatovského keramika Gustava Fifky zdobí prostory kostela

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 10.11.2005 v 13:03 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region