Centrum Železných hor

Pařezovské rybníky [ Vodní plocha ]

Pařezovské rybníky tvoří "Horní" a "Dolní", v dnešní době známé pod názvy Babylon a Černý. Město Domažlice je odkoupilo ve 20. letech 20. století od hrabat Schönbomů a vytvořilo zde místo vhodné pro rekreaci. V roce 1922 domažlická městská rada rozhodla o založení klimatických lázní v babylonském údolí. Později však Prof.dr.Brauner, prof.Heyerovský a další, uskutečnili balneologický rozbor babylonských vod a shledali: Babylonské vody jsou jedinečné ! Jsou radioaktivní a obsahují významné minerální látky pro vodoléčebu! Dodnes nejsou v Plzeňském kraji jiné nádrže s tak znamenitou vodou a v tak nádherném přírodním prostředí. Babylon měl patřit mezi evropské radonové a radioaktivní lázně. Do II. světové války už byl Babylon jedním z nejnavštěvovanějších domácích letovisek. Pobyty v Babylonu patřily k dobrému jménu významných českých rodin. Do novostaveb hotelů a vil přijížděli umělci, spisovatelé, sportovci, známí podnikatelé i lékaři z celého Československa a krajané z celého světa. Za 2. světové války byly však tamější hotely předělány na ubytovny válečných sirotků, opuštěných dětí a na vojenské lazarety. V poválečném období byla v hotelích kasárna, rekreační střediska a školy v přírodě. Po vzniku Pohraniční stráže sloužila i pláž jedinečného koupaliště k vojenským přehlídkám a přísahám. Velmi dlouho byl cestovní ruch blokován narušeným vlastnictvím a rozšířeným nepřístupným hraničním pásmem, sahajícím až k letovisku. Až po roce 1989 byly hotely zrekonstruovány a cestovní ruch se dál mohl rozvíjet, i když už ne v takové míře, jako dřív.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 07) org. 2, 27.04.2006 v 10:52 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region