Centrum Železných hor

Prádelný rybník [ Vodní plocha ]

Prádelný rybník v Lukavici
Prádelný rybník v Lukavici

Prádelný rybník o výměře vodní plochy 1,56 ha se nachází na jižním okraji obce Lukavice v okrese Chrudim. Hráz Prádelného rybníka je přístupná polní cestou odbočující ze silnice III. třídy č. 35817 vedoucí do vesnice Žumberk. Prádelný rybník je historické vodní dílo, které bylo vybudováno v souvislosti s těžbou nerostných surovin v Lukavici, kde voda sloužila k pohonu technických zařízení dolů a k potřebám chemické továrny. Rybník je v současnosti využíván pro chov ryb.[zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 15.01.2022 v 17:09 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region