Centrum Železných hor

Chládkův mlýn [ Mlýn vodní nebo větrný ]

Mlýn je zmíněn roku 1444. V roce 1704 je zde uváděn mlýn o jednom složení a roku 1757 je zaznamenán v Tereziánském katastru. Existenci takzvaného českého složení dokládá mlýnská hranice s vročením 1773 a iniciálami JK, v jednom z kvádrů mlýnice je vyryta ryska s letopočtem 1876, na jiném vročení 1860.[2] V roce 1930 jej vlastnil mlynář Ladislav Chládek. Roku 1941 bylo ve mlýně ukončeno mletí. Od roku 2014 je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky. [zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 127, 05.01.2022 v 19:34 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region