Centrum Železných hor

Rohlíček [ Vodní plocha ]

Rybník Rohlíček
Rybník Rohlíček

Rybník Rohlíček o rozloze vodní plochy 2,0 ha se nalézá se nalézá v zemědělském areálu na východním okraji obce Lipoltice pod silnicí III. třídy č. 34210 vedoucí z Lipoltic do městyse Choltice v okrese Pardubice. Rybník je využíván pro chov ryb a zároveň představuje lokální biocentrum pro rozmnožování obojživelníků. Rybník je součástí rybniční soustavy skládající se dále z Urbanického rybníku a rybníků Třešňovec a Nečas.[zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 15.01.2022 v 22:44 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region