Centrum Železných hor

Veselí [ Město nebo obec ]

Obec se nachází v nadmořské výšce 232 m nad mořem a první zmínka o jejím vzniku pochází z roku 1401. Jméno vsi vzniklo z abstrakce "veselí", tedy snad podle toho, že zakladatelé přáli osadě, aby v ní bylo vždy hojně veselí. Veselí bylo v historii po mnoho let rozděleno mezi různé majitele okolních panství. Roku 1559 získal Veselí Zdeněk starší z Dobřenic a postavil zde na vyvýšeném místě tvrz, kterou obklopil vodním příkopem. Založil ve Veselí také poplužní dvůr, krčmu a několik rybníků, z nichž nejdůležitější je rybník Návesník ve středu obce.
Veselí se dostalo do literatury příběhem z období, kdy v Českém království vládli Habsburkové. Josef Svátek píše o Veselí ve svém historickém románu "Vězeň na Křivoklátě", že zde ve veselské krčmě č.p. 5 byl vězněn biskup jednoty bratrské Jan Augusta při převozu z Litomyšle do Prahy. Prý zde byly velké snahy biskupa osvobodit.
Po zrušení roboty se stalo Veselí v roce 1849 berní obcí s voleným starostou. Samostatnost si Veselí udrželo až do současné doby i přes různé intenzivní snahy v různých režimech spojit je s okolními obcemi. V roce 1881 byla kolem Veselí vystavěna železniční trať z Přelouče do Heřmanova Městce. Kolem roku 1894 se v obci strojově vyráběly perleťové knoflíky.
V památkovém zájmu je kaplička z roku 1902, v níž byl na oltář použit základní kámen z původní kapličky budované v roce 1825, dále domy na návsi u rybníka Návesník, roubené chalupy č.p. 7 a 9. V místě, kterému se říká Hrádeček a kde dnes stojí č.p. 13, stávala v minulosti tvrz.
V katastrálním území obce je důležitá přírodní památka Meandry Struhy. Jedná se o meandrující část potoka Struhy, dříve nazývaného Zlatý potok, a je důležitým regionálním biocentrem. Struha je jedním z posledních přirozených toků v Polabí. Žije zde mnoho ohrožených druhů živočichů a rostlin. Částí koryta je i uměle vybudovaná soutěska v opukových horninách. Přiléhající Lepějovický les má přirozenou podobu lesa lužního Byl založen na místě rybníků. Roste zde například kosatec žlutý, dymnivka dutá, orsej jarní a jiné. Lokalita je významným hnízdištěm ptáků. Žije tu pěnice černohlavá, pěvuška modrá, rákosník zpěvný. V březích sídlí ledňáček říční. Ve vodách struhy najdeme i pstruha potočního a mřenky obecné. Z motýlů zde poletuje babočka osiková a jilmová.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Památník padlým
Památník padlým

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
50.009007724N, 15.620198249E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 127, 14.09.2021 v 22:56 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region