Centrum Železných hor

Eva Kosová : PROMĚNY - KOLÁŽE

Výstava ve vestibulu městské knihovny.
Otevřeno: pondělí - pátek 12 - 17 hod.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mekvalmez.cz

Typ záznamu: Stálá expozice
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 09:30 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region