Centrum Železných hor

VŘSR odstartuje výstřel

Pozvánka.

Informační centrum Děda Vševěda a pardubiční skauti zvou nejširší veřejnost na sportovní klání, jehož cílem je pobavit se a překonat Velké Říjnové Sportovní Rekordy z loňského roku. Perníkiádu s VŘSR stylově zahájí výstřel z ... (?), a to již tuto neděli ve státní svátek 28. října v 10.00 hodin u Perníkové chaloupky pod hradem Kunětická hora u Pardubic.

Z bohatého a veselého programu originálních soutěžních disciplín můžeme zmínit běh za drakem, hledání živé vody, čapí stoj na jedné noze, hod koštětem do dálky, liščí běh s pytlem zázvoru či obskakování žabí královny.

Zlatá pernikijská medaile
Zlatá pernikijská medaile

Vždy v celou hodinu budou vítězům minulé disciplíny předány krásné medaile, jejichž dřevěnou formu vyřezal ing. Oldřich Kvapil, nositel lidové tradice, a které napekla hodná paní Ježibaba, jež je hlavním sponzorem pernikijského výboru.

Na stupních vítězů
Na stupních vítězů

Soutěžit může každý příchozí, protože výsledky budou přepočítány podle věku a pohlaví soutěžícího, aby se odstranil případný handicap. Velké Říjnové Sportovní Rekordy z letošního roku budou překonávány v letech následujících.

Sladké zápolení
Sladké zápolení

Startovné ani vstupné na Perníkiádu 2007 nebude vybíráno, občerstvení a ceny útěchy jsou zajištěny.

Po celý víkend bude možno navštívit i pohádkové Peklo a perníkářskou dílnu paní Ježibaby v Perníkové chaloupce s výstavou více než tisíce perníků z různých koutů republiky.

(šm)

DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka

Z KALENDÁŘE AKCÍ:

Zveřejněno 23.10.2007 v 15:15 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region