Centrum Železných hor

25.6. fotbalový turnaj ve Dřítči O PUTOVNÍ POHÁR KLUBU STAROSTŮ POLABÍ

Fotbalový turnaj amatérských mužstev obcí, měst, regionů, institucí a firem.
Základní informace

Místo: fotbalové hřiště ve Dřítči. Hrát se bude "na malé hřiště" - malá kopaná, tedy na šířku velkého hřiště. Budou připravena čtyři stejná hřiště na malou kopanou.

Datum : sobota 25.6.2011, od 8.30 hodin - 16.00 hod.
(po skončení turnaje bude na hřišti hrát dechová hudba a večer rocková zábava)

Pravidla : ( "malá kopaná PAMAKO")
 Hrají pětičlenná mužstva (4 hráčů + brankář), "hokejovým" systémem. To znamená, že na střídačce může sedět více hráčů, kteří se mohou neomezeně střídat během hry.
 ( Auty se kopou, žádná malá domů se nesmí chytat do ruky, gólman auty rozehrává vždy rukou, ze hry může jakkoli, gólman může vyhodit přes celé hřiště, z autu gól jen po teči atd.../"pravidla PAMAKO"/)
 Hrát se bude 2x10 minut, se střídáním stran
 Postupový systém bude stanoven podle počtu přihlášených (buď vyřazovací anebo "každý s každým")
 Hráči mohou hostovat v 1 dalším týmu turnaje
 Na turnaj budou delegováni rozhodčí s licencí

Do turnaje se může přihlásit každé mužstvo, které splní následující podmínky:
 Přihlásí se závazně , do pondělí 20.června 2011 mailem na starosta@dritec.cz, že sdělí název mužstva a jméno kapitána (kontaktní osoby), který bude jednat jménem mužstva (viz přihláška na druhé straně), nebo poštou na OÚ Dříteč č.p.116, 533 05 Dříteč
 Předá v den turnaje od 8:00 hodin do 8:30 hodin soupis jmen hráčů k registraci do turnaje
 Minimální počet hráčů je 5, maximální není stanoven
 Minimální věková hranice je 15 let, max. není omezena
 Zaplatí startovné ve výši 1.500,- Kč na mužstvo - číslo účtu je 6728561/0100 (účet obce Dříteč - pořadatel turnaje) VS = jméno družstva, nejpozději před zahájením turnaje. Mužstvo, které oficiálně reprezentuje obec - město - region může nárokovat úhradu startovného od vysílající organizace (bude projednáno s příslušnými představiteli).
 V mužstvu můžou hrát i registrovaní fotbalisté

Ceny:
1. Vítězné mužstvo dostane pohár + ceny pro vítěze
2. Druhé mužstvo dostane pohár + ceny pro vítěze
3. Třetí mužstvo dostane pohár + ceny pro vítěze
4. Všichni dostanou diplom
5. každý tým dostane 15 x poukázku na jídlo a pivo, nealko

Ostatní :
Bližší Informace na telefonu 606 660 233, nebo na E-mail : starosta@dritec.czPartner turnaje


Přihláška do turnaje na straně 3 této pozvánky.

Fotbalový turnaj amatérských mužstev obcí - měst - regionů a institucí a firem
"O putovní pohár KLUBU STAROSTŮ POLABÍ "
ve Dřítči

P Ř I H L Á Š K A

Datum : sobota 25.6.2011, od 8.30 hodin - 16.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště ve Dřítči
Prezence: 25.6.2011, do 8.15 hodin - na hřišti ve Dřítči


Název mužstva :....................................................................................

Organizace, kterou mužstvo reprezentuje : .........................................................

Kapitán (vedoucí mužstva) :
Jméno a příjmení : ..................................................................................

Telefon : .............................................. E-mail : ....................................


Soupiska hráčů:

1. .............................................................................
2. ............................................................................
3. .............................................................................
4. ............................................................................
5. .............................................................................
6. ............................................................................
7. .............................................................................
8. ............................................................................
9. .............................................................................
10. ............................................................................
11. .............................................................................
12. ............................................................................
13. .............................................................................
14. ............................................................................
15. .............................................................................
Lze pokračovat na další straně - počet hráčů není omezen.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 06.06.2011 v 13:25 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region