Centrum Železných hor

Úspěchy regionálních značek v roce 2015

Uplynulý rok nabídl mnoho výzev a příležitostí, které posunuly regionální značky v ČR opět o trochu dále. Základ tohoto pokroku spočívá ve spolupráci zúčastněných regionů a jejich koordinátorů a ve všeobecném zájmu občanů České republiky nakupovat české, či dokonce regionální potraviny, a ne zboží neznámého původu a často i složení a konzistence z regálů hypermarketů. Shrňme v pár odstavcích úspěchy, kterých se podařilo společným úsilím dosáhnout.
V první řadě je třeba oslavit to, že Asociace regionálních značek (ARZ) se rozrostla o dva nové regiony, a nyní tak zastřešuje celkem 26 oblastí. Dalším významným úspěchem je rozšíření regionu Kraj Pernštejnů o město Pardubice. Rok 2015 byl taktéž rekordním rokem v počtu udělení certifikátů, kterých bylo na 200.
Bez elektronické komunikace to dnes nejde

Další pokrok byl učiněn v oblasti elektronické komunikace, kdy byl interaktivitou obohacen a větší atraktivitou obdařen web www.regionalni-znacky.cz. Tento web byl taktéž propojen se systémem sociálních sítí a zároveň byla do systému webu vložena technologie Google Map sloužící k lepší identifikaci výrobců. Dalším zajímavým počinem je rubrika Příběh značek, která spojuje osudy výrobců s jejich produkty, ukazuje cestu jejich vzniku, a dává jim tak duši. Posledním z řady vylepšení je vydávání elektronického zpravodaje.
ARZ zná celá republika

V loňském roce se ARZ taktéž představila na mnoha festivalech jako Zemi živitelce v Českých Budějovicích, Garden Food festivalu v Olomouci, festivalu Má vlast cestami proměn na pražském Vyšehradě a na mnoha dalších regionálních i celorepublikových akcích. Pomyslnou korunou pak bylo uskutečnění dvou akcí s názvem Novoměstský krajáč na Novoměstské radnici v Praze, které jsou pravidelně na jaře a na podzim pořádány samotnou Asociací regionálních značek.

Rok 2015 byl pro ARZ velice úspěšný a doufáme, že takto nastavený trend přinese i rok 2016. Neboť doufáme, že se ARZ bude nadále rozrůstat o nové výrobce a regiony a že zájem našich spoluobčanů o tradiční a kvalitní výrobky nebude opadávat.
Zdroj:www.regionalni-znacky.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 15.01.2016 v 14:40 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region