Centrum Železných hor

DUBEN V ŽELEZNÝCH HORÁCH

V nadcházejícím měsíci dubnu nás čeká významná akce DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU na podporu aktivit nejen v oblasti udržitelného cestovního ruchu pro sezónu 2016. Proto nám dovolte tento již VIII. ročník v tomto článku blíže představit. Než však k tomu přistoupíme, rádi bychom vám připomněli, že další pestrý program Železnohorského regionu je uveden v podrobném kalendáři na webových stránkách http://zeleznohorsky-region.cz.
DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU
Letošní ročník je zaměřen na efektivní provázanost spolupráce subjektů v širším území, jak ve formě realizace společných aktivit, tak především ve formě výkonu místního destinačního managementu, tj. v rovině řízení a koordinace celkových procesů v území. Jedná se o akci, která je zaměřena na podporu a rozvoj cestovního ruchu v širších souvislostech s celkovým rozvojem území a na osvětu přínosů systémů lokální ekonomiky. Zahájení se koná ve čtvrtek 14. 4. 2016 v Multifunkčním centru Heřmanův Městec, Nám. Míru 288. V 1. bloku od 9:00 – 12:00 budou představeny nové formy spolupráce v území v rámci výkonu místního destinačního managementu včetně dalších nových projektů a aktivit. Od 13:00 – 15:00 budou v rámci setkání zástupců partnerských MAS představeny projekty spolupráce a jejich koordinace pro realizaci v novém programovacím období 2016-2023. V pátek 15. 4. 2016 pokračuje prezentace aktivit a propagačních materiálů ve všech infocentrech Železnohorského regionu – určeno pro veřejnost, školní a tematické kolektivy. V sobotu 16. 4. 2016 se všichni můžete těšit na celodenní výlet Putování za poznáním regionu – výlet je naplánován do Muzea zbraní v Březince, do Sportovního areálu v Hošťálovicích. Mezitím si na obědu pochutnáte v Hospůdce na hřišti v Cholticích, dále poznáte regionálního výrobce Monacké květy a Včelařské učiliště v Nasavrkách, kde bude součástí absolvování stezky O včele medonosné a arboretum. Vzhledem ke konání Dnů Železnohorského regiou budou ve vybraných památkách a v podnikatelských areálech vstupy zdarma či zvýhodněné vstupné anebo zajímavý bonus.
Veškeré akce Železnohorského regionu jsou zaměřeny záměrně víceúčelově, ale vždy ve vhodné symbióze s dlouhodobým cílem – hospodářská stabilita regionu a zajištění udržitelného rozvoje venkova. Těmito Dny Železnohorského regionu se prezentuje MAS Železnohorský region a seznamuje všechny aktéry včetně široké veřejnosti se svoji pestrou škálou činností. Přejme si získání nových nápadů a inspirací právě na těchto Dnech Železnohorského regionu a ať nás na výletě za poznáním regionu čeká hezké počasí.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 31.03.2016 v 08:40 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region