Centrum Železných hor

Seminář pro žadatele z PRV

Jménem předsedy MAS RKH pana Jozefa Petrence vás zveme na: Seminář pro žadatele z Programového rámce Program rozvoje venkova 2016 - 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory, který se bude konat dne 24.5.2016 od 16 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Sezemicích.
Program semináře:

1. Seznámení s jednotlivými fichemi Programového rámce PRV
2. Způsobilé výdaje jednotlivých projektů
3. Povinné přílohy k projektům
4. Informace o postupu při zpracování a podání žádostí pro žadatele
5. Informace o připravované výzvě k Programovému rámci PRV
6. Různé

Z organizačních důvodů je nutné potvrdit předem vaší účast do 20.5.2016 na holeckova.masrkh@email.cz.

POZVÁNKA

DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 16.05.2016 v 17:38 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region