Centrum Železných hor

Zlepšení kvality ovzduší v obcích

Od 1. 9. 2022 nesmí být provozovány nevyhovující kotle na tuhá paliva zařazené do emisní třídy 1 a 2, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace.
Kompletní informace jsou uvedeny na úřední desce obce Časy v ostatních dokumentech.
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Časy

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 03.03.2022 v 19:12 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region