Centrum Železných hor

Z tiskových zpráv a článků na území města či obce

Území obce: Tábor
S cílem napomoci rozvoji cestovního ruchu otevřel Městský úřad v Táboře v roce 1994 stálé informační středisko přímo v budově radnice na Žižkově náměstí. Jeho hlavní náplní je poskytovat turistům co nejširší paletu informací o historických, kulturních a přírodních zajímavostech a nabídce služeb v Táboře...
S cílem napomoci rozvoje cestovního ruchu otevřel Městský úřad v Táboře v roce 1994 stálé informační středisko, které po vzoru mnohých západoevropských měst sídlí přímo v radniční budově.
[celý text] [Infocentrum Město Tábor, zveřejněno 11.11.1998]

člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region