Centrum Železných hor

O obci Dynín [ Historie (archivní dokument) ]

V písemných pramenech je vesnice Dynín poprvé uváděna již v roce 1341. Petr z Rožmberka tehdy odkázal části vsi dominikánskému konventu v Sezimově Ústí. Dynín tvořil spolu s Bošilcem a Ponědraží základ první dřavy pánů z Rožmberka v této části jižních Čech, ze které po přikoupení okolních vsí vzniklo malé panství se střediskem v Dolním Bukovsku.
Za třicetileté války byl Dynín zcela zpustošen a vypálen. Až po roce 1660, kdy třeboňské panství, a tedy i Dynín, získali Schwarzenberkové, přicházejí noví hospodáři na dynínské pozemky. Po roce 1850 se Dynín stal součástí tehdy nově vytvořeného lomnického okresu.
V obci proběhly první volby do obecního zastupitelstva z nichž vzešel první starosta.
V roce 1923 byl Dynín úředně přejmenován.

Z dřívějšího názvu Dinín vznikla dodnes používaná podoba Dynín. Největší stavební událostí v obci za první republiky byla stavba školní budovy.
V Dyníně vzniklo JZD v roce 1952 a postupně se sloučilo s JZD ve Lhotě, Bošilci a Neplachově. Činnost družstva změnila nejen vzhled krajiny, ale i obce. Vznikají zde nové hospodářské stavby, jako kravín, sušička obilí, drůbežárna a administrativní budova. Dynínský zemědělský areál se po dokončení v 70. letech stal jedním z nejrozsáhlejších na Českobudějovicku. V Dyníně sídlí obecní úřad a do katastru náleží ještě sídelní jednotky Hradina a Lhota.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecdynin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.08.2004 v 12:21 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region