Centrum Železných hor

Historie obce Komařice [ Historie (archivní dokument) ]

Po 30. leté válce Komařice velice zpustly. Celé Komařické panství bylo v tak špatném stavu, že ze čtyřiceti šesti hospodářských stavení jenom dvě byly schopny platit kontribuci (placení daně v naturáliích). Ke zlepšení došlo až později. Komařice se začaly nově osidlovat. Nové osidlování však znamenalo "germanizaci". Nové obyvatelstvo sem přicházelo od Vyššího Brodu, kde měli němci výrazné zastoupení. Komařičané byli tvrdí a to jim v boji proti poněmčování velmi pomohlo. "žádná germanizace nezahubila český ráz na Komařicku a Doudlebská houževnatost všechny kolonisty přišlé od Vyššího Brodu počeštila nebo vypudila" František Pavel. Po příchodu nového osidlování začaly Komařice poměrně rychle vzkvétat. Všechny daně přicházely ne rozvoj Komařic. Hospodářství bylo přetvořeno. Vznikaly velkostatky, mlýny, hamry , chovaly se zde ovce. Stádo obsahovalo 200-300 kusů ovcí. Byla vystavěna Flusárna, ve které se vařila potaš( uhličitan draselný, původně získána z dřevěného popela, užívána k výrobě skla a mýdla). V té době v Komařicích provozoval svou činnost i pivovar. O Komařickém pivě se tradovalo, že se ho člověk může najíst i napít, tak prý bylo husté. Pivovar zanikl v roce 1904.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.komarice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.08.2004 v 13:14 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region