Centrum Železných hor

Historie obce Nákří [ Historie (archivní dokument) ]

Obec Nákří leží cca 10 km na severozápad od Hluboké nad Vltavou a je již prastaré kulturní místo. Vznik obce se dá předpokládat do konce 6. století po Kristu, to je do doby hradištní, kdy k nám do jižních Čech z plání Bechyňska pronikli staří Slované a zde své osady zakládaly. Před příchodem těchto našich předchůdců celá krajina kolem dnešní obce poskytovala jednotvárný obraz. V nížinách se prostíraly ze všech stran bažiny a rybníky. Pahrbky a návrší z vod vystupující, byly porostlé bujnými křovinami a pěknými lesy. Takovým asi byl i nepatrný vršíček, na němž v době "Hradištní" staří Slované svoji osadu vybudovali a kde dnešní obec Nákří leží. Močály, porostlé bujnými křovinami, daly nové osadě, která uprostřed nich vznikla, název.
Původně se obec jmenovala Nakrzy, což postupem času se měnilo na Nakerži, Nakři, Nakří až na dnešní Nákří.
Obec Nákří byla až do roku 1919 rozdělena na Dolní a Horní Nákří, tedy vlastně obce dvě, z nichž každá měla jiného pána a majitele. Že staří Slované skutečně v nejbližším okolí dnešní obce Nákří žili, dosvědčuje vojenská hlídková posice tzv. Strážiště, které se nacházelo směrem severozápadním od obce na mírném návrší zvaném "Na Bábě", ve vzdálenosti cca 1500 m od obce a po levé straně silnice, vedoucí z Nákří do Strachovic ve vzdálenosti cca 400 m. Na místě tohoto strážiště se asi roku 1862 začalo s dobýváním kamene a roku 1878 knížecí Schwarzenberská technická správa v Hluboké nad Vltavou tam dobývala kámen na opravu cest a rybníků. Při této práci byl zrušen nejenom obranný val strážiště, ale i celá jeho plocha.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nakri.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.08.2004 v 13:45 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region