Centrum Železných hor

Historie obce Báňovice

Obec západně od Jemnice se poprvé připomíná roku 1327, kdy král Jan Lucemburský rozmnožil Jemnici její práva a majetek. Po většinu své historie sdílela obec osudy jemnického panství.
Od roku 1850 byly Báňovice začleněny pod politickou pravomoc Podkrajského úřadu v Dačicích.
V roce 1880 měla obec 33 domů a 169 obyvatel vesměs české národnosti.
V roce 1950 bylo domů na 35 a počet obyvatel klesk na 141 osob. Do historie obce zasáhl rok 1938. Báňovice nepatřily k německému záboru, přesto německá vojska ve snaze připojit vesnici k zabranému území Báňovice v noci z 9. na 10. října násilně obsadila.
24. listopadu byla tato ryze česká obec ze záboru vyjmuta.
Báňovice mají ještě jednu upomínku na II. světovou válku. V roce 1946 byl postaven památník, který připomíná zdejšího učitele Zdeňka Papouška. Ten byl velitelem části odbojové organizace Obrany národa v Jemnici. Byl umučen Němci roku 1944 v Kasselu.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.08.2004 v 15:13 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region