Centrum Železných hor

Kostel sv. Jakuba Většího [ Kostel nebo katedrála ]

Kostel sv. Jakuba Většího, apoštola, se objevuje v pramenech poměrně pozdě - teprve k 7.1.1407, kdy je společně s kostelem v Písku dán za 18 kop grošů na tři roky do podnájmu knězi Blažkovi z Pole.
Lze předpokládat, že kostel vznikl jako farní nejpozději před polovinou 13. století.
Nepřímým dokladem pro stáří kostela může být také svatojakubské patrocinium, které je doloženo již pro středověké období.
Kostel, jak ukázal stavebně historický průzkum v létech 1998-99, je ve svém základu gotický se stavebními prvky písecko-zvíkovské stavební huti.

Kostel je nejstarší a vzácná stavební památka pro Čížovou a okolí, dílo našich dávných předků, které si zasluhuje úctu, ochranu a péči všech občanů bez ohledu na náboženské, nebo politické přesvědčení.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cizova.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 11.08.2004 v 09:24 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region