Centrum Železných hor

Historie obce Myslín [ Historie (archivní dokument) ]

Zárodky dnešního Myslína pravděpodobně vznikly, jako podhradí bývalé tvrze, která byla asi ve 12. století vystavěna v místech, kde dnes stojí poplužní dvůr.
Ve starých zprávách lze nalézt zmínku, že 17. prosince roku 1239 potvrzuje král Václav I. vesnici Myslín (tehdy MIZLIN) klášteru Kladrubskému.
Roku 1348 se připomíná samota "V Chalupách" na Stražišti.
Roku 1361 se opět objevuje zmínka o Stražišti u fil. kostela sv. Jana Křtitele, rezignuje rektor Pavel a ke kostelu je dosazen kněz z Burglinu.

Ve 14. - 15. století patřil Myslín pánům z Myslína.
Před rokem 1541 odkoupil Myslín pan Krištof Loubský z Lub. Po smrti Adama Loubského roku 1666 převzala Myslín od sirotků vdova Eva Ludmila Měsíčková, od níž statek tento 20. prosince 1679 za 24.300 zlatých koupil Jan Kristian, kníže z Eggenberka.
Tím byl Myslín defakto začleněn do panství Orlicko - Zvíkovského.
Roku 1715 získali panství Orlické knížata ze Schwarzenbergu, jejichž rod se rozdělil na větev hlubockou a mladší orlickou. Jejich rozsáhlý majetek zahrnoval zejména Šumavu a téměř celé jižní Čechy.

Z Orlické větve vzešel kníže Karel Filip, vítěz nad Napoleonem u Lipska roku 1815. V roce 1802 zámek vyhořel, byl ihned opraven a zvýšen o třetí patro. V letech 1849-60 regotizován. Roku 1948 bylo panství převzato státem a zámek Orlík se stal dobovým muzeem. Po roce 1989 je Orlík v restituci navrácen Karlu Schwarzenbergovi, bývalému kancléři a poradci prezidenta Havla.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 12.08.2004 v 08:31 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region