Centrum Železných hor

Historie obce Číčenice

V kronice obce Číčenice se uvádí: "Že krajina zdejší byla již v dávných dobách obydlena, o tom svědčí mnohé nálezy archeologické, v našem okolí učiněné.
Tak v květnu roku 1904 na pozemku patřícím tehdejšímu knížeti J. A. Schwarzenbergovi západně od hlavní trati železniční nedaleko Strpí u lesa Černoháje odkryl J. Herda, baštýř pohanské pohřebiště, sestávající ze tří kameny ohražených hrobů, v nichž nalezeno 18 popelnice, nádoby hliněné, 2 bronzové náramky, jehlice a knoflík. Nález uložen ve schwarzenbergském museu Ohradě u Hluboké.

V nejbližším sousedství na vrchu Strážce na pozemku Václava Našince, rolníka z čp. 4, čís. parc. 500, při kopání štěrku a srovnávání pozemku nalezena hliněná nádoba, snad zásobnice, jež bohužel při vykopávání se rozpadla, takže pouze části odevzdány říd. učitelem Hynkem Pohořským městskému museu ve Vodňanech (5. dubna 1906).
O osazení v době pohanské svědčí též název povýšených polí "na Bábě" směrem k Újezdci před týnskou drahou, název ten připomíná uctívání božstva "Báby" (duše předků). Zde též na obecním pozemku čís. kat. 110 vyorány tehdejším obecním kovářem Pavlem Jordánem na počátku let osmdesátých minulého století a opět na konci let devadesátých různé hliněné nádoby, z nichž ovšem oráním staly se hned střepy a pohozeny zůstaly. Mimo ně nalezeny tam i různé záhadné předměty, vše však pohozeno.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 13.08.2004 v 12:56 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region