Centrum Železných hor

Historie obce Chotoviny

Nejstarší písemná zmínka o Chotovinách pochází z 2. července roku 1266.
Ve sporu Hynka z Vlašimě a Racka z Tožic se totiž připomíná svědek Bořislav z Chotovin a později roku 1318 i Řivín z Chotovin.
Chotoviny, ale byly zřejmě osídleny podstatně dříve.
Poznámka ve farní kronic z roku 1765 říká, že místní římsko-katolický kostel byl postaven již v letech 990 až 1000. Důkazem tohoto tvrzení jsou i nálezy lidských kostí a bronzových náušnic, jež se našly v okolí kostela ve dvacátých letech našeho století. Kostry patřily podle archeologů už prvním křesťanům z 9. až 12. století. Na území dnešní obce se nacházely dvě osady. Chotoviny na kopci okolo kostela a Vlkančice jižně od stávajícího zámku. Časem obě vsi splynuly a od 16. století se používá jednotný název Chotoviny. Vesnici Chotoviny i s dvorem dal roku 1345 král Jan Lucemburský za dluhy pánům z Rožmberka a v jejich držení zůstala až do 16. století.
V místech chotovinského zámku stála tvrz, o níž se píše v roce 1407, kdy je připomínán spor majitele Peška. Tvrz měnila v průběhu dalších 200 let často majitele. Až roku 1611 již spolu s vesnicí Vlkančice koupil Bohuslav Víta ze Rzavého a stal se tak vlastníkem celého chotovinského statku.

Z dalších významných držitelů Chotovin nelze opomenout Vratislava z Mirotic a zejména kardinála kašpara Migazziho, který získal Chotoviny v roce 1768.
Na místě staré tvrze vybudoval Migazzi v letech 1770 až 1780 klasicistní zámek. Větších oprav se dostalo i kostelu.
V letech 1781 až 1786 byla přistavěna věž a původně gotický kostel byl přestavěn. Stopy po gotickém kostele jsou dodnes patrny v presbytáři a hlavně v půdním prostoru. Z gotické doby se zachoval i svatostánek s hlavou Krista.
Hrabě Migazzi postavil také nynější faru, což dokazuje kryptogram nad vchodem. Roku 1806 koupil panství pražské občan Jan Nádherný, později povýšený do šlechtického stavu. Jeho potomci pak zůstali v Chotovinách až do roku 1945.
Baron Nádherný dal zámku novorenesanční podobu. Ke kostelu přistavěl i empírovou hrobku ve stylu dórského chrámku. Významných počinem barona Nádherného bylo i založení zámeckého parku.
Park o celkové rozloze 22,5 ha vybudoval baron Nádherný v první polovině 19. století a dnes je pro svou vysokou dendrologickou hodnotu evidován jako památka I. kategorie.

Škola vznikla v Chotovinách při obsazení fary ke konci 17. století. Zpočátku se učilo po chalupách, později byla škola umístěna v domě čp. 3 u kostela. Se stavbou jednopatrové školní budovy se začalo z přispění barona Nádherného roku 1809. Škola byla na dlouhou dobu dvoutřídní. Dětí však stále pribývalo, a tak se za přispění školní obce postavila v roce 1882 nová školní budova.

Ve výčtu význačných staveb nelze opomenout stavbu kostela Sboru církve československé husitské, která byla dokončena v roce 1924.

V roce 1856 se začala stavět železniční dráha z Prahy do Vídně a v roce 1871 už projížděl Chotovinami první vlak.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 13:34 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region