Centrum Železných hor

Kozský potok [ Vodní tok ]

Vzniká soutokem několika menších potoků u Chýnova na Táborsku v Křemešnické vrchovině. Teče západním směrem s četnými místními změnami směru toku a v Sezimově Ústí vtéká zprava do Lužnice na ř.km 43,7. Odvodňuje plochu asi 210 km2, délka sjížděného úseku je 14 km.

Kozský potok protéká v mělkém, často značně zarostlém korytě rovinatou jihočeskou krajinou s loukami a lesíky. U Kozského Dvora a mlýna se údolí svírá v kaňon s peřejemi.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 12.11.2021 v 17:12 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region