Centrum Železných hor

Lomnice [ Vodní tok ]

Vzniká u Blatné soutokem několika potoků, pramenících na jižních svazích brdského hřebene. Teče stále východním směrem a ústí zleva do Otavy na ř.km 7,2. Lomnice odvodňuje plochu asi 830 km2 a je sjízdná v úseku dlouhém 32 km.

Na horním toku teče zvolna lučinatou krajinou, koryto je místy regulováno. Pod Miroticemi vtéká do zalesněné oblasti, údolí se prohlubuje a proud v kamenitém korytě tvoří pěkné peřeje. Rychlý úsek je však poměrně krátký, brzy jej vystřídá stojatá voda, nadržená Orlickou přehradou, dosahující při plném vzdutí délky více než 4 km. Na trase Mirotice - ústí Skalice jsou pořádány tradiční podzimní vodácké srazy.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 27.10.2021 v 20:44 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region