Centrum Železných hor

První červnové plavení dříví

TISKOVÉ ZPRÁVY OD SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU
PRVNÍ ČERVNOVÉ PLAVENÍ DŘÍVÍ
Již na tuto sobotu 07.06.2008 připravilo folklorní sdružení Libín-S spolu se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava již druhou letošní ukázku plavení dříví. Akce se koná v rámci hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, jehož partnery jsou i rakouský Tourismusverband Böhmerwald a Rakouské kulturní fórum v Praze.

Klády a polena budou vhozena na hladinu plavebního kanálu na Jeleních Vrších pod lesovnou ve 14:00 hodin. Plavebním personálem budou lesníci a strážci z Územního pracoviště Správy NP a CHKO Šumava ve Stožci.

Plavební ředitel vydal k tomuto plavení tento plavební rozkaz:

Plavební rozkaz č.02/2008 k provedení ukázkové plavby dříví
Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví na zahájení plavební sezóny
v sobotu dne 7. června 2008 na Jeleních Vrších.

Plavbu nařizuji provést od ood lesovny na Jeleních Vrších zhruba 50 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku po potok Hučice cca 20 sáhů před sáhovým kamenem 34. Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu dlouhého a 1/2 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o druhé hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

Obecní úřady, hostince a hotely v oblasti Schwarzenberského plavebního kanálu žádám o vyvěšení tohoto mého plavebního rozkazu na veřejném místě.

Hynek Hladík, plavební ředitel

HLAVNÍM SPONZOREM PROJEKTU SETKÁNÍ S TRADICÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU I V ROCE JE S.P. LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Dozorčí rada s.p. Lesy České republiky rozhodla na svém zasedání koncem května 2008 i o udělení sponzorského daru ve výši 100.000 Kč folklornímu sdružení Libín-S Prachatice na projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Lesy České republiky, s.p., rozdělí do neziskového sektoru celkem 8.143.300 Kč, z toho do oblasti kultury (kam patří i projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu) 1.842.900 Kč.

Ing. Radek Pomyje pověřený výkonem funkce ředitele Krajského ředitelství s.p. Lesy České republiky ve svém dopise adresovaném folklornímu sdružení Libín-S Prachatice m.j. napsal:

"Věřím, že náš sponzorský dar bude pro Vás významným příspěvkem a pomůže Vám překonat nejrůznější obtíže spojené s výkonem Vaší prospěšné činnosti."

S.p. Lesy České republiky bude tak i v letošním roce hlavním sponzorem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.
PLAVEBNÍ SEZÓNA BUDE ZAHÁJENA I NA ČESKO-RAKOUSKÝCH HRANICÍCH. V sobotu 14.06.2008 poplují letos poprvé polena přes státní hranice u potoka Ježová / Iglbach.
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy Benešov, která je správcem Schwarzenberského plavebního kanálu na území lesní správy Vyšší Brod, tedy pod Svatým Tomášem, provádí v současné době úpravu okolí křížení plavebního kanálu s hraničním potokem Ježová. V prostoru mezi kanálem již byla nově upravena plocha mezi kanálem a Ježovou o výměře několika desítek metrů čtverečných. Na ní bude pravděpodobně v sobotu 7. června osazena dřevěná horská lavice se stolem, která nahradí stávající nevyhovující sezení.
1
Na horním panoramatickém obrázku to vypadá, jako by kanál vedl dokola, ale ne, vlevo přichází z Rakouska, vpravo mizí v Čechách. Na dolním obrázku je pohled z Čech směrem ke státním hranicím, vpravo je vidět nově upravená plocha.
2
Již nejbližší ukázka plavení dříví u potoka Ježová v sobotu 14. června 2008 bude zasazena v novém prostředí.

Přijďte se podívat ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu u potoka Ježová v den zahájení plavební sezóny na česko-rakouských hranicích.

Ukázka plavení u Ježové bude však v novém nejen díky stavebním úpravám okolí, ale také vyšší angažovaností rakouského partnera projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu Tourismusverband Böhmerwald.
Již od počátku novodobého plavení na česko-rakouských hranicích přichází na plavení rakouští plavci z nedalekého Aigenu. Nově budou Rakušané zajišťovat kulturní program při většině ukázek u Ježové - poprvé to bude právě o druhé červnové sobotě. Již ve čtvrt na dvě vystoupí pěvkyně a pěvci z Horních Rakous.
Další informace na www.schw-kan.com, www.lesycr.cz, www.boehmerwald.at
PROJEKT SETKÁNÍ S TRADICÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU PODPOŘÍ GRANTEM JIHOČESKÝ KRAJ
Jihočeský kraj
Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo na svém zasedání 15.04.2008 o přidělení grantu ve výši 50.000 Kč z grantového programu Podpora živé kultury.

Celkem byl krajský úřad Jihočeského kraje přijal v tomto grantovém programu 172 žádostí o granty ve výši 22.137.602 Kč. Celkem bylo na granty rozděleno 5.000.000 Kč pro 81 žadatelů.

Vedle grantu získalo folklorní sdružení Libín-S Prachatice na projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2008 i příspěvek Jihočeského kraje ve výši 30.000 Kč.

Ing. Hynek Hladík
plavební ředitel a manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu
tel. +420 602272442
fax +420 388317609
e-mail hladik.hynek@iol.cz
www.schw-kan.com informace v češtině

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 06.06.2008 v 23:38 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region