Centrum Železných hor

Závěr plavební sezóny 2009

Za krásného šumavského počasí pozdního léta se konal závěr plavební sezóny 2009 na Schwarzenberském plavebním kanálu.
U hraničního potoka Ježová / Iglbach připravilo folklorní sdružení Libín-S Prachatice, které je nositelem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, malou výstavku fotografií ku příležitosti 20. výročí založení souboru. Protože členové souboru byli téměř těmi prvními, kdo k Ježové přišli, první kroky právě k fotografií. Pro mnohé ze členů byla výstavka, která začínala v Čechách a pokračovala přes státní hranice do Rakouska, malým překvapením.
Katka, která v minulém týdnu oslavila stejné výročí jako folklorní soubor, narodila se před 20 lety, stejně jako vzniknul soubor, se překvapeně dívala na fotografii, na které byla m.j. i se svými rodiči, Jiřkou a Vaškem, i malým bráškou. "Tady jsem já, ukazovala na dívenku!"
Kluci se těšili na pivo, ale nastal velký problém. Majitel stánku přivezl sice několik sudů piva, ale zapomněl na pípu. Vyrazil sice pro ni domů, ale tam a zpět je to skoro hodina. Když přijel s pípou, zjistil, že nejde centrála, bez které toho moc nenačepuje ani s pípou. Problémů bylo během odpoledne ještě víc, pivo začalo téct až skoro na závěr slavnosti.
V poledne nastoupil na mostek přes plavební kanál těsně za hranicemi na rakouském území folklorní soubor Libín-S. V prvním programovém bloku, před očima nějakých třech stovek diváků, přišel mezi dalšími na řadu i Plavecký tanec.
A plavci předali plavebnímu řediteli krásný plavební věnec. Ten na oplátku nabídnul plavcům z folklorního souboru Libín-S Prachatice štamrdle. Neodmítli.
Libíňáky vystřídalo kvarteto malých muzikantů z nedalekého St.Oswaldu - Böhmerwald Bläser, které zahrálo za kanálem a za potokem pro změnu v Čechách.
Když došlo na ukázu "Jak se v lese dříve pracovalo", to Franz, Johann a Ewald, začali kácet strom, napřed nařízli břichatkou spodní řez záseku, potom sekerami vysekali klín, který určil směr pádu stromu, na březích kanálu se tísnilo snad sedm stovek diváků.
Program mezi tím přišli doplnit hráči na lesní rohy Jagdhornbläsergruppe Böhmerwald.
Plavební ředitel Hynek Hladík dal pokyn k pokácení stromu. Franz a Johann byli u pily, Ewald zatloukal postupně dřevěné klíny. Ozvalo se lehké zapraskání a za potlesku diváků padal strom přesně do míst, která zkušený lesní dělník Franz určil, vlevo od menšího smrku směrem k potoku.
Dva z chlapů začali odvětvovat, třetí se pustil do loupání kmene. Asi se práce zdála příliš lehká, loupák si vzal do ruky jeden z diváků, Ital, a za hlasitého povzbuzování kamarádů z mezinárodní skupinky.
Když přišla řada na manipulaci kmene, odřezávání polen, dali se do práce dva plavci ze saského Muldenbergu, přijela jich celá skupina.
Plavební ředitel přečetl na hranicích již 11. letošní plavební rozkaz. Rozdal plavební háky okolo stojícím plavcům, byli jich tam celé stovky, někteří možná přišli jako diváci, další plavci se vydali ke vhazování polen. Ředitel dal pokyn jedné plavkyni ze Španělska k otevření stavidel.
Honza s Vaškem, když začala voda v kanálu proudit, položili na hladinu plavecký věnec. Vylepšili jej ještě kloboukem a lahvinkou becherovky.
S pomalu plujícím věncem šli Vašek s Honzou i dudačka Milada.
Vašek se trochu zabrzdil s Italkou, nebo to snad byla Portugalka, která jedla broskev, Vašek se rozhodl, že si kousne s ní, prostě trochu pozlobil.
Zatím, co polena plula do Čech, začal znovu Libín-S hrát, zpívat a tancovat na mostku.
Poslední polínka sezóny byla vytažena z kanálu.
"Příští plavební sezóna začne v sobotu 22. května 2010!", oznámil Hladík.¨
Na můstku došlo k výplatě. Vedoucí souboru Helena vyplatila Vaška bidlem plavebního háku za to, že dnes zlobil. Vidíte, taková je v souboru přísnost.
Johann Peter, starosta z hornorakouského Aigenu - nejbližší vesnice, dnes tu však není jako starosta, ale jako hráč na lesní roh, Hladíkovi navrhnul: "Zahrajeme ještě Halali!" Trubači se seřadili na mostku a zněla lovecká melodie na úplný závěr.
Už to sice vypadalo, že bude úplný konec, zahráli ještě Böhmerwald Bläser.
Závěru plavební sezóny se zúčastnilo více než 700 diváků z České republiky, Rakouska, Německa, Itálie, Francie, Španělska, Portugalska, Brazílie, USA, Kanady, Číny, Thajwanu a Malajsie. Aktivně se do programu zapojilo celkem 39 Čechů a Rakušanů.

Plavební sezóna 2009 skončila.


Během plavební sezóny 2009 se konala 3 folklorní setkání, 2 vyprávění pohádek z obou stran Šumavy, 11 ukázek plavení dříví na třech různých místech plavebního kanálu, 1 ukázka práce uhlířů, 1 ukázka práce dřevorubců a 1 mše svatá. Na akce projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu přišlo asi 9.400 diváků, aktivně se zapojilo 284 účastníků. Všechny akce plavební sezóny 2009 byly součástí Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2009.

Nositelem projektu je folklorní sdružení Libín-S Prachatice, partnerem jsou Tourismusregion Böhmerwald, Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a obec Nová Pec. Projekt byl spolufinancován z grantu Jihočeského kraje, města Prachatice a z příspěvku obce Nová Pec. Hlavním sponzorem byl s.p. Lesy České republiky. Ukázka práce uhlířů, která byla součástí projektu, byla sponzorsky podpořena firmou Energoforest. V roce 2009 poskytla dřevo na milíř Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Ing. Hynek Hladík
manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu a plavební ředitel
Tel. +420 602272442
Fax +420 388317609
e-mail: hladik.hynek@iol.cz
web: www.schw-kan.com v češtině
www.schw-kan.com/sd_home.html in der deutschen Sprache
www.hladikh.websnadno.cz
www.pohadky-maerchen.snadno.eu

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 20.09.2009 v 23:21 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region